ByTheWay…

Uw betrouwbare en efficiënte partner voor het herstellen van de verkeersveiligheid van uw bermen 

In Nederland zijn er jaarlijks 7.000 ernstige verkeersongevallen met 600 slachtoffers te betreuren. Voor grote landen als Duitsland, Frankrijk, Engeland en Italië zijn dat er vijf keer zoveel. In de minder ontwikkelde landen gebeuren er naar verhouding nog veel meer ongelukken. Ongeveer één vijfde van de ernstige ongevallen zijn zogenaamde ‘bermongevallen’. Dat zijn eenzijdige ongevallen waarbij het voertuig van de weg is geraakt. Het aantal dodelijke slachtoffers bij bermongevallen is met één derde van het totaal behoorlijk hoog. Wereldwijd moeten we helaas denken aan 3 miljoen ernstige bermongevallen per jaar waarbij er ruim 400.000 slachtoffers vallen.


ByTheWay is uw betrouwbare partner voor efficiënt bermonderhoud en het duurzaam verwijderen van houtopslag.

Bekijk onze referenties

Bermen moeten (en kúnnen) veiliger

Vooral onze overheid besteedt aandacht aan het verbeteren
van de verkeersveiligheid. Zo is er het EU-actieprogramma verkeersveiligheid
2011-2020. Dit programma heeft als doel het aantal verkeersslachtoffers, nu 100 per dag, te halveren. ByTheWay draagt hieraan bij door het herstellen van gevaarlijke bermen beter, eenvoudiger en goedkoper te maken.

Uw verantwoordelijkheid als wegbeheerder

Als wegbeheerder besluit u of, in welke mate en op welke
wijze de bermen moeten worden onderhouden of hersteld. ByTheWay zorgt ervoor dat u beschikt over slimmere en betere methoden om de veiligheid van de bermen te kunnen waarborgen en tegelijkertijd op kosten bespaart.

Meer weten?

Bedrijfspartner van ByTheWay: wat houdt dat in?

Binnen Nederland werken wij op basis van een licentieovereenkomst exclusief samen met een aantal partnerbedrijven. Binnen de met hen overeengekomen regio hebben deze partners het alleenrecht om met de KLEISER®’s te werken. Op deze manier:


  • Doen onze partners snel ervaring op met het werken met onze machines
  • Delen we ervaringen met alle partners, samen leren we sneller
  • Hebben we de oren en ogen van onze partners om eventuele inbreuk op de patenten snel te kunnen signaleren
  • Delen we het financiële voordeel met de wegbeheerder en het partnerbedrijf
  • Verkrijgen we de middelen om onze methodes verder te ontwikkelen en de mogelijkheden voor nieuwe innovaties te onderzoeken


Als bedrijfspartner heeft u zelf de beschikking over mobiele kranen en personeel, zodat uw bedrijf de werkzaamheden zelfstandig met onze KLEISER®-machines uit kan voeren. U neemt de bermherstelopdrachten binnen de eigen regio aan en wikkelt het hele project af met de opdrachtgever. ByTheWay stelt de KLEISER® ter beschikking.

ByTheWay kan ook zelf de opdracht aannemen waarna de uitvoering wordt uitbesteed aan een bestaande of een nieuwe partner.

We beschermen de exclusiviteit van onze partners. Dat wil zeggen dat u als partner de enige binnen uw regio bent aan wie wij onze machines ter beschikking stellen.

Hoe ondersteunen wij onze partners?

ByTheWay neemt deel aan beurzen, schrijft zich in voor innovatieprijzen (meerdere malen genomineerd), adverteert, stuurt mailings uit, bezoekt wegbeheerders, en doet nog veel meer. Daarmee ondersteunen we actief de acquisitie voor onze partnerbedrijven.  

Neem contact op

KLEISER®bh: hoe berekenen we de tarieven?

Toen we in 2012 wisten dat we met de KLEISER®bh een goed werkende en patenteerbare machine hadden uitgevonden, moesten we ook een antwoord vinden op hoe we het gebruik ervan in rekening konden brengen.


Een uurtarief is niet logisch, want de wegbeheerder kan dan niet goed inschatten hoeveel het uiteindelijk gaat kosten om een berm te herstellen. Bovendien zou de uitvoerder er baat bij hebben om langzaam te werken. Niet echt motiverend, dus.


In 2013 zijn wij daarom begonnen met een tarief van 40 cent per meter (dit is overigens ongeveer 20% goedkoper dan wanneer de berm met de kantelbak zou worden hersteld). Er bleken echter te grote verschillen tussen de bermen te bestaan (denk aan grondsoort, beplanting, soort verharding), waardoor we bij gemakkelijke bermen tot 6 kilometer per dag konden realiseren, maar bij moeilijke soms maar 2 kilometer. Een vast tarief per meter herstelde berm is dan moeilijk te handhaven.

Voor de wiskundeknobbels: de rekensom

Vraag: hoe kunnen we bij een lastige berm een acceptabel tarief per meter hanteren dat bij een gemakkelijkere berm automatisch wordt verlaagd?
We kwamen tot de volgende oplossing:


Tariefformule T(€/m) = a + b/n, waarbij n het gemiddeld aantal herstelde kilometers berm per dag is. Na wat puzzelwerk zijn we uitgekomen op: T(€/m) = 0,18 + 0,44/n. Bij 2 km per dag komt het tarief dan uit op 0,18 + 0,22 = 0,40 €/m en bij 4 km op 0,29 €/m. Door een eenvoudig rekenmodel (excel) in te vullen zijn direct het tarief en het factuurbedrag bekend.


Wat dat gemiddeld inhoudt? Gemiddeld realiseren we bijna 4 kilometer per dag, het tarief dat hierbij hoort is dus € 0,30 per meter.

Elkaar helpen loont: een win-winsituatie

Voordeel van deze manier van factureren, is dat u er als wegbeheerder profijt van hebt ons werk uit handen te nemen. En wij hebben er profijt bij uw project zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Zorgt u ervoor dat het gras gemaaid is? Dan kunnen wij vlotter werken. Gevolg: u betaalt een lager tarief per meter en wij behalen een hogere omzet per dag. Wanneer wij er andersom voor zorgen dat we sneller kunnen werken, bijvoorbeeld door technische verbeteringen of door ervaring van onze machinist, dan profiteert u automatisch mee omdat we een lager metertarief berekenen. Da’s pas motiverend.

Stukgereden, te lage bermen of te hoge bermen, ook onder de geleiderail of last van houtopslag? Wij lossen het op tegen lage kosten en tot wel 80% reductie op CO2 uitstoot.

Neem contact op