ByTheWay…

Hoe we op weg gingen 

met bermherstel…

grondmachine wiel

Veiliger, sneller, goedkoper

Onze missie: veilige bermen, lage kosten.

Missie
grondmachines rood

‘Er was eens…’

Onze ontstaansgeschiedenis.

Ontstaansgeschiedenis

Onze missie: veiligere bermen tegen lagere kosten

ByTheWay wil bijdragen aan de verkeersveiligheid. Hoe? Door het ontwikkelen en toepassen van innovatieve methodes om gevaarlijke bermen te herstellen. Kortom: veiligere bermen tegen lagere kosten.


Het maatschappelijke voordeel van onze innovaties delen we met de wegbeheerders en onze partners. In onze overeenkomsten met opdrachtgevers en partners brengen we de verschillende belangen met elkaar in lijn.

Een belangrijk deel van onze inkomsten investeren we in het verder ontwikkelen en verbeteren van onze producten. Daarvoor werken we onder andere samen met studenten (internationaal) en kennisinstituten.

Bent u nieuwsgierig of u zich aan een van onze projecten kunt verbinden? U bent van harte welkom!

Neem contact op

Deel 1: Jan Kleis krijgt een opdracht


Voorheen werden bermen in de gemeente De Wolden hersteld door de gaten met grond van elders te vullen. Al snel moesten deze bermen weer worden verlaagd omdat er water op de weg bleef staan. Om kosten te besparen werd Loonbedrijf Kleis ingehuurd. Jan Kleis werkte met de kantelbak van zijn mobiele kraan materiaal van verderop in de berm in de gaten naast de wegverharding en maakte zo de aansluiting van de berm op de weg weer veilig.


Wat denkt u: was Jan Kleis tevreden?

Dat klopt!

Inderdaad, het is natuurlijk altijd goed om uitvoerbare opdrachten te krijgen.

Jan bleef zich echter wel afvragen of het niet handiger kon.

Waarom niet?

Ja, dat klopt!

Jan was weliswaar tevreden dat hij werk had, maar zeker niet over het matige resultaat en de lage werksnelheid van nog geen kilometer per dag.

Waar was Jan ontevreden over?

Deel 2: De uitdaging van Jan Kleis


Een kantelbak glijdt over de graszode heen, óf hij gaat minimaal 4 centimeter diep, waardoor de zoden in grote plaggen aan elkaar blijven zitten. Met die grote stukken zode is het bijna onmogelijk om de gaten mooi te dichten en een vlakke aansluiting van de berm op de wegverharding te realiseren. Daarnaast kost deze werkwijze ook nog eens veel tijd (en dus geld), want er kan vaak nog geen kilometer berm per dag hersteld worden.

‘’Dat moet toch beter kunnen’’, dacht Jan. Hij besprak zijn twijfels met de gemeente. Er werden proeven gedaan om tot een snellere en betere bermherstelmethode te komen. Bermvijzels werden uitgeprobeerd, en bermschaven, maar het mocht niet baten. De kraan met de kantelbak bleek het alsnog van de alternatieve methodes te winnen.


Toch vond Jan Kleis uiteindelijk een betere en snellere bermherstelmethode.

Waar, denkt u, heeft Jan de inspiratie voor zijn idee gevonden? 

Ja, dat klopt!

Best bijzonder, toch? Jan Kleis werd tot zijn baanbrekende uitvinding geïnspireerd door een koeienstal.

Lees verder

Deel 3: Weiland, Koeienstal & Lotterman


Inderdaad, het was een koeienstal en een weiland. Jan Kleis kwam als loonbedrijf geregeld bij boerenbedrijven over de vloer. Hij zag hoe ze daar het voer naar de koeien schoven met een horizontaal op de vloer liggende band. Ook wist hij maar al te goed dat een tractorband meer grond verplaatst dan u lief is als u in het weiland vast bent komen te zitten.


Eén plus één bleek twee: het idee voor de nieuwe machine was klaar.


Met zijn idee klopte Jan Kleis aan bij het plaatselijke mechanisatiebedrijf Lotterman. Sander Lotterman ging meedenken en zag er wel wat in. Hij ging aan de slag met het ontwerp en bouwde een prototype.


Het moment was daar. Ze konden de machine gaan testen, eerst voor zichzelf en daarna in aanwezigheid van medewerkers van de gemeente De Wolden. Wat denkt u, was het een succes?


Dat klopt niet

Hij werkte wel.

En hoe!

Deel 4: Succes en octrooi

De machine werkte nog veel beter dan verwacht. De aanwezigen kregen een eurekagevoel. Het enthousiasme bij de medewerkers van gemeente De Wolden was doorslaggevend. Direct werden de eerste opdrachten verstrekt en passant hebben ze ook maar meteen het nieuwe werkwoord “kleisen” geïntroduceerd.


Harm Lotterman had het proces van nabij gevolgd. Hij zag de potentie van de uitvinding en ging meedenken over de exploitatie ervan. De drie besloten samen te werken, en vanaf dat moment ging het snel. De rolverdeling: Loonbedrijf Kleis verzorgt de uitvoering van de bermherstelwerkzaamheden in De Wolden en omgeving, LMB Lotterman bouwt de machines en Harm Lotterman zorgt voor het octrooi, de marketing en exploitatie van de machines buiten de gemeente De Wolden. Niet alleen in de rest van Nederland, maar ook in het buitenland.


Na een grondige verkenning vroeg Harm het octrooi aan. Jan en Sander zijn daarbij erkend als de uitvinders. Met de internationaal geregistreerde merknaam KLEISER® is de machine naar zijn uitvinder, Jan Kleis, genoemd. Uit het rapport van het internationale nieuwheidsonderzoek bleek dat de vinding voldeed aan de drie criteria voor een sterk octrooi: nieuw, innovatief en industrieel toepasbaar. Eind 2012 heeft Harm zijn bedrijf ByTheWay opgericht. 

En hoe ging het verder?

Deel 5: ByTheWay verlegt grenzen

Loonbedrijf Kleis voert de bermwerkzaamheden uit in de regio’s Drenthe, Noord-Overijssel, Zuid-Oost Friesland en de Noordoostpolder. Daarbuiten werkt ByTheWay in Nederland op basis van exclusiviteit samen met lokale speciaal geselecteerde partners, die de werkzaamheden met de KLEISER®bh in hun regio uitvoeren.


Inmiddels zijn er naast de KLEISER®bh nog drie aanvullende machines ontwikkeld om de verkeersveiligheid van bermen te herstellen, stuk voor stuk gericht op een sterke verbetering van de prijs/kwaliteit verhouding. Nieuwsgierig?


In het buitenland gaat ByTheWay licentieovereenkomsten aan met partners die in hun land of regio de exploitatie van de KLEISER® willen organiseren. In de Europese Unie kunnen we zelf voor de levering van de machines zorgen. Constructies waarbij de KLEISER®’s worden verhuurd of verkocht zijn ook bespreekbaar.


Waar we nu mee bezig zijn

Met name voor de uitbouw voor de buitenlandse markt zoeken wij samenwerking met professionele productiebedrijven van uitrustingsstukken voor hydraulische kranen die ook al bekend zijn in deze markt. Voor landen buiten Europa is het ook denkbaar dat een partner één of meer patenten voor dat land van ons overneemt.


Benieuwd naar de ervaringen in Nederland?

Bekijk onze referenties