ByTheWay…

Opdrachtgevers vertellen over de KLEISER®bh

Gemeente de Wolden over de KLEISER®bh

De gemeente de Wolden is de eerste gemeente waarin de KLEISER®bh werd geïntroduceerd. Andre Horstman van de gemeente de Wolden, heeft de hele ontwikkeling van de KLEISER®van dichtbij meegemaakt. “De probleemstelling waar Jan Kleis tegenaan liep, daar is de KLEISER uit voort gekomen. Hij vond dat het anders moest. Onze eerste reactie na het zien van het prototype van de KLEISER®bh in actie was: 'GEWELDIG!'. De machine is heel eenvoudig en simpel, maar zeer functioneel. Je moet maar net op het idee komen!”


In veel gemeentes worden stukgereden bermen aangevuld met vreemd materiaal, terwijl er eigenlijk al genoeg materiaal in de berm aanwezig is. Vervolgens wordt de berm te hoog en verslechtert de ontwatering. In de gemeente De Wolden wordt daarom overal waar mogelijk gekleist. Voorheen werden de bermen alleen afgenomen en aangevuld. Dat werd gedaan door een kraan met een smalle bak met daarachter een vrachtauto met materiaal. De kraan schepte het materiaal uit de vrachtwagen en vulde zo het spoor. Vervolgens werd het geheel aangereden. Zo trok die karavaan langzaam langs de weg. De KLEISER® is in dat opzicht vele malen efficiënter omdat bijna alles in één werkgang kan worden gedaan. Eén van de grote voordelen van de KLEISER® is dat er niets beschadigd wordt, omdat er met rubber wordt gewerkt. De KLEISER® is zeer flexibel. Bomen of andere obstakels die u in de berm tegenkomt, zijn geen enkel probleem.


De kosten van het herstellen van een berm zijn sinds het gebruik van de KLEISER® aanzienlijk lager dan voorheen. Het kost een fractie (+/- 20%) van wat het eerst kostte. Mede door zijn snelheid en de 1man-machine combinatie. Daarnaast is de machine zeer compact en geeft beperkt tot geen overlast aan de omgeving. Auto’s kunnen gemakkelijk passeren, zonder dat er bebording langs de weg nodig is. De KLEISER®bh verbrokkelt het materiaal beheerst, zodat de zoden niet afsterven, maar wel zodanig dat het materiaal het spoor gemakkelijk opvult. Al met al is er al heel snel weer een mooi wegbeeld.


Idioot eigenlijk dat zoiets niet eerder is bedacht! De KLEISER® is zo simpel, maar zo effectief. Qua werk een geweldige vooruitgang en kenmerkend door zijn eenvoud.

 • Werken met rubber
 • Compact & flexibel
 • Kostenbesparend
 • Één werkgang
 • Geen vreemd materiaal
 • Snel herstel van de zoden
Ook proberen?

Gemeente Kampen over de KLEISER®bh

Vanaf 2013 is gemeente Kampen een jaarlijks terugkerende opdrachtgever voor het herstellen van de veiligheid van gevaarlijk geworden bermen met de KLEISER®bh.


Veel bermen in het buitengebied van de gemeente zijn voorzien van halfverharding, met name freesasfalt. De ondergrond bestaat verder uit veen, zand of klei.


Evenals in veel andere gemeenten is het te hoog worden van bermen waardoor het water niet meer afvloeit het grootste bermprobleem. Hiernaast komt de verkeersveiligheid in het geding door het ontstaan van gevaarlijke geulen langs de wegverharding, doordat er verkeer door de bermen rijdt. Het beleid van de gemeente is om jaarlijks enkele van deze wegen te voorzien van bermbeton (betonribbelranden). Dit soort gevaarlijke bermen werden in het verleden hersteld door de geul direct naast de wegverharding met nieuw materiaal, meestal freesasfalt, te vullen. Dit was echter een vrij kostbare methode. De aanvoer van nieuw materiaal versnelde bovendien het te hoog worden van de berm wat leidde tot extra kosten voor bermverlaging.

Vaak is er verderop in de berm voldoende materiaal aanwezig om de aansluiting van de berm op de weg weer vlak te kunnen maken. Aanleiding om in 2013 de KLEISER®bh te proberen. In Kampen heeft men sindsdien een aantal voordelen onderkend:

 • Kostenbesparend
 • Hoge werksnelheid van meer dan 4 km per dag
 • Beperkte hinder voor het verkeer
 • Goede prijs/kwaliteitverhouding
 • Bermen met halfverharding worden groener
 • Geen schade aan wegverharding, bomen en objecten in de berm
 • Bevordert ook de waterafvoer

Gezien de voordelen en het ontbreken van significante nadelen is er voor Kampen alle reden om door te gaan met het ‘kleisen’ van bermen.”

Ook overstappen op KLEISER®?

Bestuursdienst Ommen-Hardenberg en KLEISER®bh

Vanaf 2014 is bestuursdienst Ommen-Hardenberg (met als contactpersoon de heer D. Luisman) een belangrijke opdrachtgever om de veiligheid van gevaarlijk geworden bermen met de KLEISER®bh te herstellen.


Bestuursdienst Ommen-Hardenberg heeft het bermherstel in eigen beheer. Zo beschikken ze over eigen materieel waarmee ze onveilig geworden bermen herstellen. Voor het reguliere bermonderhoud tot juni, gebruikt de gemeente het eigen materieel. Bij schadegevallen die buiten het reguliere onderhoud vallen, wordt er een beroep gedaan op de KLEISER®bh. Van tevoren wordt goed gekeken welke bermpercelen geschikt zijn voor het kleisen.


“De eenvoud van de KLEISER®bh en de snelle acties die de machine kan uitvoeren zijn de belangrijkste redenen dat de gemeente ervoor kiest om de KLEISER®bh in te zetten buiten de reguliere onderhoudsperiodes. De KLEISER®bh is uitermate geschikt om dat gevaarlijke randje, een veelvoorkomend probleem in de meeste gemeentes, snel veilig te stellen.

De KLEISER®bh haalt ongeveer 3 tot 4 kilometer per dag. Een stuk sneller dan traditionele methodes, zoals de berm aanzetten met de kraan en graafbak. Daarnaast is de machine goed manoeuvreerbaar en blijven verkeersblokkades beperkt. Het concept, de compacte machine, is perfect!

Natuurlijk zijn gunstige weersomstandigheden belangrijk tijdens het herstellen van de berm. Maar als deze gunstig zijn is de berm in twee weken weer groen!

 • Snel
 • Makkelijk manoeuvreerbaar
 • Goedkoper dan traditionele opties
 • Groene bermen

De KLEISER®bh is een combinatie van moderne techniek en boerenslimheid! Als u op een snelle manier iets veilig wilt stellen in de berm, huur de KLEISER® in!

Ook aan de slag met een KLEISER®?

Waar gingen de KLEISER®s aan het werk?

Inmiddels zijn er bermen met de KLEISER® hersteld in onder andere:


 • Gemeente De Wolden
 • Gemeente Ooststellingwerf
 • Gemeente Emmen
 • Gemeente Midden Drenthe
 • Gemeente Staphorst
 • Gemeente Westerveld
 • Gemeente Kampen
 • Gemeente Olst-Wijhe
 • Gemeente Brummen
 • Gemeente Zuidhorn
 • Gemeente Achtkarspelen
 • Gemeente Winsum
 • Hoogheemraadschap Noord-Holland Noorderkwartier
 • Waterschap Rivierenland
 • Gemeente Ommen
 • Gemeente Hardenberg
 • Gemeente Dalfsen
 • Gemeente Zwartewaterland
 • Gemeente Vlagtwedde
 • Gemeente Stichtse Vecht
 • Gemeente Littenseradiel
 • Provincie Drenthe
 • Gemeente Delfzijl
 • Gemeente Slochteren (Midden-Groningen)
 • Provincie Groningen
 • Gemeente Bedum
 • Gemeente Moerdijk
 • Gemeente Zwolle (via ROVA)

Blijf op de hoogte: ByTheWay Bermherstel

ByTheWay ontwikkelt zich in rap tempo. In een paar jaar tijd ontwikkelden we vier machines voor het veilig maken en houden van onze bermen, en op dit moment werken we alweer aan nieuwe innovaties. Op de hoogte blijven? Volg onze nieuwspagina.

Heeft u een vraag?

Wintermaanden = beursmaanden

In de zomer zijn wij natuurlijk druk bezig met bermherstelwerkzaamheden door het hele land heen. De wintermaanden lenen zich echter minder goed voor werkzaamheden in de berm. Daarom staan wij komende winter weer in de Innovatiehal van de InfraTech in Ahoy Rotterdam als onderdeel van Holland Contech (stand 6.700, in januari) en op de Infrarelatiedagen te Hardenberg (begin februari). Daar vindt u ons weer op stand 108. Een prima gelegenheid om het gesprek aan te gaan, wij hopen u dan ook op een van deze beurzen te ontmoeten.


Wij hebben laatst een succesvolle demonstratie gedraaid voor de provincie Groningen. Wilt u ook een demonstratie van één van onze KLEISER®s? Wij komen graag eens bij u langs. Trouwens.... heeft u zich ingeschreven voor onze nieuwsbrief?

Einde 2016, de stobbenhapper gaat los!

Hiernaast ziet u onze KLEISER®sh in actie. Ongewenst houtopslag behoort tot de verleden tijd met de stobbenhapper. Onze eerste opdracht voor de KLEISER®sh buiten gemeente De Wolden is in uitvoering.


Hoe kwam dat tot stand?

Goeie vraag want dat is een mooi verhaal. Bij een kennismakingsgesprek met een waterrijke gemeente was er interesse naar de stobbenhapper. Dergelijke houtopslag werd nu namelijk vaak met motorzagen verwijderd. Soms vanaf een boot, waardoor afgezaagde takken gemakkelijk in het water belandden. U kunt zich vast voorstellen wat dat betekent voor de arbo en werksnelheid. Het toeval wilde dat wij nieuw videomateriaal van de machine aan de waterkant nodig hadden. Langs de Hoogeveense vaart vonden we een geschikt stuk. De Provincie was met een paar medewerkers bij de opnames aanwezig en deze waren zodanig enthousiast dat diezelfde dag nog besloten is om ons een opdracht te verstrekken!


2016 Eindigt zo met een mooi perspectief voor de toekomst.

KLEISER®s krijgen aanbesteding gegund!

Voor de eerste keer meedoen aan een aanbesteding, de klus krijgen en niet kopje onder gaan, het kan! Dankzij onze slimme eigen methodes hebben we scherp kunnen aanbieden en een aanbesteding in gemeente Weststellingwerf verkregen. En daar zijn we best trots op. 


De gemeente pakt de onderhoudsachterstand van haar bermen projectmatig aan. Van een negentiental wegen moet het profiel op orde gebracht worden. De gaten naast de wegverharding moeten worden gedicht, dit doen we met onze KLEISER®bh(bermherstel).Hiernaast moeten bermen worden verlaagd, zowel met als zonder afvoer van het overtollige bermmateriaal. Het laatste doen we weer met onze eigen KLEISER®bvl(bermverlager). Voor het verlagen met afvoer van het materiaal hebben we derde partijen ingeschakeld evenals voor het opnieuw inzaaien. 


Wilt u ook uw bermen via een aanbesteding op orde brengen? ByTheWay wordt graag uitgenodigd om daaraan mee te werken. En wanneer we zelf de klus niet krijgen dan bieden we graag onze innovatieve diensten aan uw hoofdaannemer aan.

Genomineerd voor de Infra Tech Innovatieprijs 2015

In het kader van onze deelname aan de Infra Tech beurs (januari 2015, Ahoy Rotterdam) hadden we ons met de KLEISER®bh en de KLEISER®vr ingeschreven voor deelname aan de bijbehorende innovatieprijs. Als klein bedrijf tussen grote namen als Ballast Nedam, Heijmans e.d. waren we aangenaam verrast met een nominatie voor de KLEISER®vr (bij de laatste 4) en een eervolle vermelding voor de KLEISER®bh (plaats 5 t/m 8).


Dat we niet hebben gewonnen vinden we natuurlijk wel jammer maar we zijn zeker trots op het bereikte resultaat.
Meer weten?

Meer weten?

Genomineerd voor de Life WIRE Rising Star 2016

Ook voor deze door Shell in samenwerking met de kamer van koophandel georganiseerde prijs waren we aangenaam verrast dat we met ons hele pakket tot de vijf genomineerden behoorden. Hier troffen we deelnemers uit zeer diverse categorieën waarvan McNetic de prijs heeft gewonnen.

Meer weten?

Belangstelling van nieuwe klanten

Voortdurend timmeren wij aan de weg om onze unieke producten onder de aandacht te brengen. Deze website is daar een voorbeeld van, ook nemen we deel aan beurzen, werken mee aan artikelen en TV-programma’s, plaatsen advertenties, etcetera. Maar dit alles dient eigenlijk alleen maar ter ondersteuning om met u in gesprek te komen. In een eerste gesprek blijkt bijna altijd dat we elkaar genoeg te bieden hebben voor een vervolg. En dat is natuurlijk vooral te danken aan de meerwaarde die onze producten bieden. Zonder dat zou het ook nauwelijks mogelijk zijn om een nieuwe manier van werken te introduceren.

Vele van uw collega’s kijken met een goed gevoel terug op onze eerste contacten en daarop volgende samenwerking. Wilt u er ook een uurtje aan besteden ter kennismaking en introductie? Maak een afspraak. Wij komen graag naar u toe.

Maak een afspraak

Patenten

Het patent voor de KLEISER®bh en de KLEISER®vr is naast Nederland inmiddels gevestigd in Duitsland, België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zwitserland, de USA en China. Ook het patent voor onze KLEISER®sh is verleend en inmiddels gevestigd in Nederland.

Hoe een simpele tariefformule tot legio voordelen leidt

Op de pagina "Wegbeheerders & partners" staat een korte samenvatting van het door ons gehanteerde combinatietarief. In het op deze pagina geplaatste artikel wordt het dieper uitgewerkt en komen er meer wellicht onverwachte en meest positieve kenmerken naar voren.

Zo blijkt een dergelijke tariefformule voor veel meer zaken dan alleen het herstellen van bermen toepasbaar. En is deze bij uitstek geschikt wanneer er van te voren geen goede inschatting van de risico's kan worden gemaakt dan wel het inschatten van de risico's onevenredig veel tijd en/of geld zou kosten. In het bijgevoegde artikel wordt hier dieper op ingegaan maar de beste manier om er uit te halen wat erin zit is er mee aan de slag gaan. In het artikel is een grote hoeveelheid praktijkervaring en doordenkwerk van de afgelopen jaren verwerkt. Doe er uw voordeel mee.

Tariefformule leidt tot eerlijke prijsvorming GWW 2018

Schrijf u in voor de nieuwsbrief