ByTheWay…

Bermherstel met de KLEISER®bh

Wegen in landelijke gebieden worden bewust smal gehouden, enerzijds uit kostenoverwegingen, anderzijds om tegen te gaan dat bestuurders te snel gaan rijden. Hierdoor is het onvermijdelijk dat er door de berm gereden wordt wanneer brede vrachtwagens of landbouwverkeer gepasseerd moeten worden. Bermen zullen dus van tijd tot tijd worden stukgereden. De verkeersveiligheid is in het geding. Wegbeheerders zullen de bermen regelmatig moeten herstellen om de verkeersveiligheid op peil te houden.


Hiernaast beperkt u hoge herstelkosten voor schade aan de wegverharding, zoals verzakkingen en scheurvorming in het asfalt, tot wel 50% wanneer de kwaliteit van bermen op peil gehouden wordt.

KLEISER®bh: Vervanging of aanvulling?

Soms, zoals in gemeente De Wolden, is al het bermonderhoud dat voorheen met kraan met de kantelbak werd gedaan vervangen door het kleisen. In andere gevallen worden de oude methodes voor een deel vervangen door het kleisen. In plaats van elk jaar de bermen aan te vullen met nieuw halfverhardingsmateriaal, worden de bermen een aantal jaren gekleist totdat een aanvulling met nieuw materiaal onvermijdelijk is. Deze methode wordt bijvoorbeeld in Kampen en Delftzijl toegepast. 


In Ommen en Hardenberg is het ‘kleisen’ met name ingezet als aanvulling op de bermvijzels die men daar in eigen beheer inzet. Is het beperken van de verkeershinder van belang, dan heeft het kleisen duidelijke voordelen ten opzichte van alternatieven. Zie, voor een vergelijking, ook nevenstaande tabel:

 

Bermfrees

Vijzel

Asfaltfrees

Kantelbak

KLEISER®bh

Aanvullen

Bermkwaliteit

+

+

+++

+

+++

+

Snelheid

+++

+

++

-

++

+

Verkeershinder

+

+

-

-

++

++

Beschadigingen

---

--

-

-

+++

+++

Veiligheid

--

-

+

++

+++

++

Energie-effect

+

+

-

--

+++

+

Ecologisch

0

++

+

++

++

---

Kosten uitvoering

++

0

0

-

+

-

Bijkomende kosten

-

+

+

+

+++

----

Weergevoeligheid

0

0

0

+

-

0

Totaalscore

+1

+4

+5

+1

+21

+3

De voordelen van KLEISER®bh

Het vullen van de gaten in de berm met materiaal van elders is ecologisch ongewenst en stuit meer en meer op bezwaren. Ten behoeve van de waterafvoer moet de overtollige grond vervolgens weer worden afgevoerd. Dit is een kostbaar proces, dat door de steeds strenger wordende milieuvoorschriften in de toekomst alleen maar duurder zal worden.


KLEISER®bh herstelt de verkeersveiligheid. Dat staat voorop. Bovenstaande tabel laat ook al zien dat het ‘kleisen’ de alternatieven in veel gevallen ver achter zich laat. We lichten even een paar opmerkelijke punten uit:
 • Levensvatbare stukken graszode worden naar de rand van de weg gebracht, waardoor de zode relatief snel herstelt
 • Bermen worden groener, wat ook de voor insecten zo belangrijke groei van bloemen ten goede komt
 • Een laag energieverbruik (80% reductie CO2 uitstoot!)
 • Weinig hinder voor het passerende verkeer
 • Kan goed worden ingezet om gras en grond van de randen van bijvoorbeeld fietspaden te verwijderen

NB. De KLEISER®bh is overigens niet geschikt om structureel te hoog liggende bermen te verlagen. Andere machines, zoals een bermfrees, zijn dan efficiënter.
Vragen? Stel ze!

By the way, wij zoeken…

In Nederland komen we graag in contact met wegbeheerders die willen onderzoeken of de KLEISER®bh ook voor het herstellen van hun bermen
voordelen biedt.

Ook is er in een aantal regio’s ruimte voor nieuwe partnerbedrijven die de werkzaamheden met de KLEISER®bh kunnen uitvoeren.

Binnen Europa zoeken wij partners die mogelijkheden zien om in hun land of regio de marketing en exploitatie van de KLEISER®bh te organiseren. Dit gebeurt op basis van een licentieovereenkomst. De KLEISER®bh kan door ons worden geleverd en u, onze partner, kunt zelfstandig een vorm van exploitatie opzetten naar ons voorbeeld in Nederland. Andere constructies, waarbij de KLEISER®bh wordt verhuurd of verkocht, zijn ook bespreekbaar.

Met name voor de uitrol voor de buitenlandse markt zoeken wij samenwerking met professionele productiebedrijven en verhuurbedrijven met een sterke positie in de markt voor onze producten, bijvoorbeeld op het gebied van uitrustingsstukken voor hydraulische kranen.

Buiten Europa bestaat ook de optie dat een partner één of meer patenten voor dat land van ons overneemt.

Wilt u…

 • De mogelijkheden van de KLEISER®bh voor uw bermen nader verkennen?
 • Werkzaamheden met de KLEISER®bh (laten) uitvoeren?
 • KLEISER®bh’s produceren voor de markt buiten Nederland?
 • Meewerken aan de ontwikkeling van de KLEISER®bh?
 • De KLEISER®bh buiten Nederland verhuren?
Neem dan contact op

Bermverlaging, ook onder de vangrail - KLEISER®vr

Er hoopt zich altijd materiaal op in de berm. In akkerbouwgebieden slaat stof uit de lucht op de berm neer, er rijden voertuigen langs die meegevoerde grond verliezen, rubber en asfalt slijten: het draagt allemaal bij aan een verhoogde berm.


Nu is één van de belangrijkste functies van een berm het afvoeren van (hemel)water. Is de berm hoger dan het wegdek, dan gebeurt het omgekeerde: er blijven plassen op het wegdek liggen, die op zichzelf weer een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Zeker op de provinciale en rijkswegen is het gevaar van aquaplaning en onbestuurbaarheid in zo’n geval groot.

Bermen verlagen met KLEISER®vr

Voor het verlagen van bermen ontwikkelde ByTheWay de KLEISER®vr. Net als de KLEISER®bh heeft deze machine het grote voordeel dat het bermmateriaal met rubber wordt losgefreesd, waardoor het risico op schade aan de wegverharding, de geleiderail maar ook aan de machine zelf zeer gering is. Wat de KLEISER®vr zo bijzonder maakt? Hij is speciaal ontworpen om de berm onder de geleiderail effectief en efficiënt te verlagen.

Hoeveel berm verlagen we per dag?

Bij twee werkgangen, zonder afvoer van het verplaatste bermmateriaal, is de werksnelheid met de KLEISER®vr gemiddeld ruim 1 km per dag.

Duurzame verwijdering van houtopslag - KLEISER®sh

De KLEISER®sh verwijdert ongewenste begroeiing en beschermt daarbij de graszoden.

Bescherm graszoden, verwijder houtopslag

Op plaatsen in bermen en sloten waar niet structureel gemaaid wordt, bestaat er een grote kans dat er bomen en struiken gaan groeien. Deze onbedoelde houtopslag kan het uitzicht belemmeren voor verkeersdeelnemers. Vroeger werd deze houtopslag vaak doodgespoten, maar tegenwoordig mag dit niet meer.


De nadelen van afzagen

Vaak wordt de houtopslag nu verwijderd door deze bovengronds af te zagen of knippen. Het gevolg? De achterblijvende stobbe loopt weer uit. Binnen 1 groeiseizoen kan de begroeiing alweer 3 meter hoog zijn; hoog genoeg om het zicht voor het verkeer opnieuw te belemmeren.


De stobben die dan blijven zitten, zijn bovendien erg hinderlijk voor het onderhoud met een maaikorf of klepelmaaier.


Met wortel en al uit de grond trekken?

Een alternatief is het met wortel en al uit de grond trekken van de houtopslag. Dit gebeurt met de knijpbak of sorteergrijper van de kraan. Het nadeel van deze methode is dat er veel grond wordt meegevoerd en dat de graszoden in slootwal en berm worden stukgetrokken.

Meer informatie?

De oplossing: KLEISER®sh


De KLEISER®sh houdt grond en zoden in topvorm, maar verwijdert de houtopslag wel blijvend. Hoe? De stobbe wordt ondergronds afgeknipt. Tegelijk worden de stammetjes van de houtopslag vastgeklemd. Hierdoor kan de verwijdering ook efficiënt plaatsvinden; KLEISER®sh plaatsen, knipdiepte bepalen, bek van de KLEISER®sh sluiten, giek van de kraan naar losplaats bewegen, lossen en opnieuw de KLEISER®sh plaatsen. De verwijderde stobbe kan niet meer uitlopen en de in de grond achterblijvende wortels sterven af.

De KLEISER®sh knipt eiken stammen tot 15 cm doorsnede. Hierbij kunt u zich de efficiëntie en ARBO-voordelen ten opzichte van het zagen met motorzagen voorstellen.

Wilt u…

 • De mogelijkheden van de KLEISER®sh nader verkennen?
 • Werkzaamheden met de KLEISER®sh (laten) uitvoeren?
 • KLEISER®sh’s fabriceren voor de markt buiten Nederland?
 • Meewerken aan de ontwikkeling van de KLEISER®sh?
 • Een KLEISER®sh kopen?

Zelf een KLEISER®sh kopen?
Dat kan!

Meer informatie?