ByTheWay…

Opdrachtgevers vertellen over de KLEISER®bh

Gemeente de Wolden over de KLEISER®bh

De gemeente de Wolden is de eerste gemeente waarin de KLEISER®bh werd geïntroduceerd. Andre Horstman van de gemeente de Wolden, heeft de hele ontwikkeling van de KLEISER® van dichtbij meegemaakt. “De probleemstelling waar Jan Kleis tegenaan liep, daar is de KLEISER uit voort gekomen. Hij vond dat het anders moest. Onze eerste reactie na het zien van het prototype van de KLEISER®bh in actie was, GEWELDIG!. De machine is heel eenvoudig en simpel, maar zeer functioneel. Je moet maar net op het idee komen!”

In veel gemeentes worden stuk gereden bermen aangevuld met vreemd materiaal, terwijl er eigenlijk al genoeg materiaal in de berm aanwezig is. Vervolgens wordt de berm te hoog en verslechtert de ontwatering. In de gemeente De Wolden wordt daarom overal waar mogelijk gekleist. Voorheen werden de bermen alleen afgenomen en aangevuld. Dat werd gedaan door een kraan met een smalle bak met daarachter een vrachtauto met materiaal. De kraan schepte het materiaal uit de vrachtwagen en vulde zo het spoor. Vervolgens werd het geheel aangereden. Zo trok die karavaan langzaam langs de weg. De KLEISER is in dat opzicht vele malen efficiënter omdat bijna alles in 1 werkgang kan worden gedaan. Één van de grote voordelen van de KLEISER® is dat er niets beschadigd wordt, omdat er met rubber wordt gewerkt. De KLEISER® is zeer flexibel. Bomen of andere obstakels die je in de berm tegenkomt zijn geen enkel probleem.
 

De kosten van het herstellen van een berm zijn sinds het gebruik van de KLEISER® aanzienlijk lager dan voorheen. Het kost een fractie (+/- 20%) van wat het eerst kostte. Mede door zijn snelheid en de 1man-machine combinatie. Daarnaast is de machine zeer compact en geeft beperkt tot geen overlast aan de omgeving. Auto’s kunnen gemakkelijk passeren, zonder dat er bebording langs de weg nodig is. De KLEISER®bh verbrokkelt het materiaal beheerst, zodat de zoden niet afsterven, maar wel zodanig dat het materiaal het spoor gemakkelijk opvult. Al met al is er al heel snel weer een mooi wegbeeld.

Idioot eigenlijk dat zoiets niet eerder is bedacht! De KLEISER is zo simpel, maar zo effectief. Qua werk een geweldige vooruitgang en kenmerkend door zijn eenvoud. 

 • ​werken met rubber
 • compact & flexibel
 • kostenbesparend
 • één werkgang
 • geen vreemd materiaal
 • snel herstel van de zoden 
   

Gemeente Kampen over de KLEISER®bh

Vanaf 2013 is gemeente Kampen een jaarlijks terugkerende opdrachtgever voor het herstellen van de veiligheid van gevaarlijk geworden bermen met de KLEISER®bh.

Veel bermen in het buitengebied van de gemeente zijn voorzien van halfverharding, met name freesasfalt. De ondergrond bestaat verder uit veen, zand of klei.

Evenals in veel andere gemeenten is het te hoog worden van bermen waardoor het water niet meer afvloeit het grootste bermprobleem. Hiernaast komt de verkeersveiligheid in het geding door het ontstaan van gevaarlijke geulen langs de wegverharding, doordat er verkeer door de bermen rijdt. Het beleid van de gemeente is om jaarlijks enkele van deze wegen te voorzien van bermbeton (betonribbelranden). Dit soort gevaarlijke bermen werden in het verleden hersteld door de geul direct naast de wegverharding met nieuw materiaal, meestal freesasfalt, te vullen. Dit was echter een vrij kostbare methode. De aanvoer van nieuw materiaal versnelde bovendien het te hoog worden van de berm wat leidde tot extra kosten voor bermverlaging.

Vaak is er verderop in de berm voldoende materiaal aanwezig om de aansluiting van de berm op de weg weer vlak te kunnen maken. Aanleiding om in 2013 de KLEISER®bh te proberen. In Kampen heeft men sindsdien een aantal voordelen onderkend:

 • kostenbesparend
 • hoge werksnelheid van meer dan 4 km per dag
 • beperkte hinder voor het verkeer
 • goede prijs/kwaliteitverhouding
 • bermen met halfverharding worden groener
 • geen schade aan wegverharding, bomen en objecten in de berm
 • bevordert ook de waterafvoer

Gezien de voordelen en het ontbreken van significante nadelen is er voor Kampen alle reden om door te gaan met het ‘kleisen’ van bermen.”

Bestuursdienst Ommen-Hardenberg en KLEISER®bh

Vanaf 2014 is bestuursdienst Ommen-Hardenberg (met als contactpersoon de heer D. Luisman) een belangrijke opdrachtgever om de veiligheid van gevaarlijk geworden bermen met de KLEISER®bh te herstellen.

Bestuursdienst Ommen-Hardenberg heeft het bermherstel in eigen beheer. Zo beschikken ze over eigen materieel waarmee ze onveilig geworden bermen herstellen. Voor het reguliere bermonderhoud tot juni, gebruikt de gemeente het eigen materieel. Bij schadegevallen die buiten het reguliere onderhoud vallen, wordt er een beroep gedaan op de KLEISER®bh. Van tevoren wordt goed gekeken welke bermpercelen geschikt zijn voor het kleisen.

“De eenvoud van de KLEISER®bh en de snelle acties die de machine kan uitvoeren zijn de belangrijkste redenen dat de gemeente ervoor kiest om de KLEISER®bh in te zetten buiten de reguliere onderhoudsperiodes.

De KLEISER®bh is uitermate geschikt om dat gevaarlijke randje, een veelvoorkomend probleem in de meeste gemeentes, snel veilig te stellen.
 

De KLEISER®bh haalt ongeveer 3 tot 4 kilometer per dag. Een stuk sneller dan traditionele methodes, zoals de berm aanzetten met de kraan en graafbak. Daarnaast is de machine goed manoeuvreerbaar en blijven verkeersblokkades beperkt. Het concept, de compacte machine, is perfect!

Natuurlijk zijn gunstige weersomstandigheden belangrijk tijdens het herstellen van de berm. Maar als deze gunstig zijn is de berm in twee weken weer groen!

 • snel
 • makkelijk manoeuvreerbaar
 • goedkoper dan traditionele opties
 • groene bermen

De KLEISER®bh is een combinatie van moderne techniek en boerenslimheid! Als je op een snelle manier iets veilig wilt stellen in de berm, huur de KLEISER® in!”

Waar gingen de KLEISER®s aan het werk?

 • Gemeente De Wolden
 • Gemeente Ooststellingwerf
 • Gemeente Emmen
 • Gemeente Midden Drenthe
 • Gemeente Staphorst
 • Gemeente Westerveld
 • Gemeente Kampen
 • Gemeente Olst-Wijhe
 • Gemeente Brummen
 • Gemeente Zuidhorn
 • Gemeente Achtkarspelen
 • Gemeente Winsum
 • Hoogheemraadschap Noord-Holland Noorderkwartier
 • Waterschap Rivierenland
 • Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
 • Gemeente Dalfsen
 • Gemeente Zwartewaterland
 • Gemeente Vlagtwedde
 • Gemeente Stichtse Vecht
 • Gemeente Littenseradiel
 • Provincie Drenthe

Op grond van gesprekken met wegbeheerders verwachten we dat bovenstaande lijst in 2016 ruimschoots zal zijn verdubbeld.

Waar gingen de KLEISER®s aan het werk?

Inmiddels zijn er bermen met de KLEISER® hersteld in onder andere:

 • Gemeente De Wolden
 • Gemeente Ooststellingwerf
 • Gemeente Emmen
 • Gemeente Midden Drenthe
 • Gemeente Staphorst
 • Gemeente Westerveld
 • Gemeente Kampen
 • Gemeente Olst-Wijhe
 • Gemeente Brummen
 • Gemeente Zuidhorn
 • Gemeente Achtkarspelen
 • Gemeente Winsum
 • Hoogheemraadschap Noord-Holland Noorderkwartier
 • Waterschap Rivierenland
 • Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
 • Gemeente Dalfsen
 • Gemeente Zwartewaterland
 • Gemeente Vlagtwedde
 • Gemeente Stichtse Vecht
 • Gemeente Littenseradiel
 • Provincie Drenthe
   

Op grond van gesprekken met wegbeheerders verwachten we dat bovenstaande lijst in 2016 ruimschoots zal zijn verdubbeld.