ByTheWay…

Hoe we op weg gingen
met bermherstel…

bermfrees

Veiliger, sneller, goedkoper

Onze missie: verkeersveiligheid en innovatie.

Missie
bermfrees in heel Europa

‘Er was eens…’

Onze ontstaansgeschiedenis.

Ontstaansgeschiedenis

Onze missie: veiligere bermen, tegen lagere kosten

ByTheWay wil bijdragen aan de verkeersveiligheid. Hoe? Door het ontwikkelen en exploiteren van innovatieve methodes om gevaarlijke bermen te herstellen. Veiligere bermen, tegen lagere kosten.

Het maatschappelijke voordeel van onze innovaties delen we met de wegbeheerders en onze partners. In onze overeenkomsten met opdrachtgevers en partners brengen we de verschillende belangen met elkaar in lijn.

Een belangrijk deel van onze inkomsten investeren we in het verder ontwikkelen en verbeteren van onze producten. Daartoe werken we onder andere samen met studenten (internationaal) en kennisinstituten.

Ben je nieuwsgierig of je je aan een van onze projecten kunt verbinden? Leuk! Neem contact met ons op, dan kijken we of er iets is waar we elkaar mee kunnen helpen.

Deel 1: Jan Kleis krijgt een opdracht

Voorheen werden bermen in de gemeente De Wolden hersteld door de gaten met grond van elders te vullen. Al snel moesten deze bermen weer worden verlaagd omdat er water op de weg bleef staan. Om kosten te besparen werd Loonbedrijf Kleis ingehuurd. Jan Kleis werkte met de kantelbak van zijn mobiele kraan materiaal van verderop in de berm in de gaten naast de wegverharding en maakte zo de aansluiting van de berm op de weg weer veilig.

Wat denk je: was Jan Kleis tevreden?

Bermonderhoud

Dat klopt!

Inderdaad, het is natuurlijk altijd goed om uitvoerbare opdrachten te krijgen.
Jan bleef zich echter wel afvragen of het niet handiger kon.

berm verlagen

Ja, dat klopt!

Jan was weliswaar tevreden dat hij werk had maar zeker niet over het matige resultaat.

bermverlagen

Deel 2: De uitdaging van Jan Kleis

Een kantelbak glijdt over de graszode heen, óf hij gaat minimaal 4 centimeter diep, waardoor de zoden in grote plakken aan elkaar blijven zitten. Met die grote stukken zode is het bijna onmogelijk om de gaten mooi te dichten en een vlakke aansluiting van de berm op de wegverharding te realiseren. Daarnaast kost deze werkwijze ook nog eens veel tijd (en dus geld), want je kunt vaak nog geen kilometer berm per dag herstellen.

‘’Dat moet toch beter kunnen’’, dacht Jan. Hij besprak zijn twijfels met de gemeente. Er werden proeven gedaan om tot een snellere en betere bermherstelmethode te komen. Bermvijzels werden uitgeprobeerd, en bermschaven, maar het mocht niet baten. De kraan met de kantelbak bleek het alsnog van de alternatieve methodes te winnen.

Toch vond Jan Kleis uiteindelijk een betere en snellere bermherstelmethode.

 

Waar, denkt je, heeft Jan de inspiratie voor zijn idee gevonden?

bermschaaf

Ja, dat klopt

Best bijzonder, toch? Jan Kleis werd tot zijn baanbrekende uitvinding geïnspireerd door een koeienstal. 

bermfrees

Deel 3: Weiland, Koeienstal & Lotterman

Inderdaad, het was een koeienstal en een weiland. Jan Kleis kwam als loonbedrijf geregeld bij boerenbedrijven over de vloer. Hij zag hoe ze daar het voer naar de koeien schoven met een horizontaal op de vloer liggende band. Ook wist hij maar al te goed dat een trekkerband meer grond verplaatst dan je lief is als je in het weiland vast bent komen te zitten.

Eén plus één bleek twee: het idee voor de nieuwe machine was klaar.

Met zijn idee klopte Jan Kleis aan bij het plaatselijke mechanisatiebedrijf Lotterman. Sander Lotterman ging meedenken en zag er wel wat in. Hij ging aan de slag met het ontwerp en bouwde een prototype.

Het moment was daar. Ze konden de machine gaan testen, eerst voor zichzelf en daarna in aanwezigheid van medewerkers van de gemeente De Wolden. Wat denk je, was het een succes?

ByTheWay

Dat klopt niet

Hij werkte wel. 

Bermonderhoud

Deel 4: Succes en octrooi

De machine werkte nog veel beter dan verwacht. Van de aanwezigen maakte zich een eurekagevoel meester. Het enthousiasme bij de medewerkers van gemeente De Wolden was doorslaggevend. Direct werden de eerste opdrachten verstrekt en en passant hebben ze ook maar meteen het nieuwe werkwoord “kleisen” geïntroduceerd.

Harm Lotterman had het proces van nabij gevolgd. Hij zag de potentie van de uitvinding en ging meedenken over de exploitatie ervan. De drie besloten samen te werken, en vanaf dat moment ging het snel. De rolverdeling: Loonbedrijf Kleis verzorgt de uitvoering van de bermherstelwerkzaamheden in De Wolden en omgeving, LMB Lotterman bouwt de machines en Harm Lotterman zorgt voor het octrooi en de marketing en exploitatie van de machines buiten de gemeente De Wolden. Niet alleen in de rest van Nederland, maar ook in het buitenland.

Na een grondige verkenning vroeg Harm het octrooi aan. Jan en Sander zijn daarbij erkend als de uitvinders. Met de internationaal geregistreerde merknaam KLEISER® is de machine naar zijn uitvinder, Jan Kleis, genoemd. Uit het rapport van het internationale nieuwheidsonderzoek bleek dat de vinding voldeed aan de drie criteria voor een sterk octrooi: nieuw, innovatief en industrieel toepasbaar. Eind 2012 heeft Harm zijn bedrijf ByTheWay BV opgericht.

bermfrees in Drenthe

Deel 5: ByTheWay verlegt grenzen

Loonbedrijf Kleis voert de bermwerkzaamheden uit in de regio’s Drenthe, Noord-Overijssel, Zuid-Oost Friesland en de Noordoostpolder. Daarbuiten werkt ByTheWay in Nederland op basis van exclusiviteit samen met lokale speciaal geselecteerde partners, die de werkzaamheden met de KLEISER®bh in hun regio uitvoeren.

Inmiddels zijn er drie KLEISER machines ontwikkeld voor het herstellen van de veiligheid van gevaarlijke bermen op andere punten dan waarvoor de KLEISER®bh is bedoeld.

Nieuwsgierig?

In het buitenland gaat ByTheWay licentieovereenkomsten aan met partners die in hun land of regio de exploitatie van de KLEISER® willen organiseren. In de EU kunnen we zelf voor de levering van de machines zorgen. Constructies waarbij de KLEISER®’s worden verhuurd of verkocht zijn ook bespreekbaar.

 

Waar we nu mee bezig zijn

Met name voor de uitbouw voor de buitenlandse markt zoeken wij samenwerking met professionele productiebedrijven van uitrustingsstukken voor hydraulische kranen die ook al bekend zijn in deze markt. Voor landen buiten Europa is het ook denkbaar dat een partner één of meer patenten voor dat land van ons overneemt.

Benieuwd naar met wie wij al samenwerken?