Hoe een simpele tariefformule tot legio voordelen leidt

Op de pagina "Wegbeheerders & partners" staat een korte samenvatting van het door ons gehanteerde combinatietarief. In het op deze pagina geplaatste artikel wordt het dieper uitgewerkt en komen er meer wellicht onverwachte en meest positieve kenmerken naar voren. 

 

 

 

Zo blijkt een dergelijke tariefformule voor veel meer zaken dan alleen het herstellen van bermen toepasbaar. En is deze bij uitstek geschikt wanneer er van te voren geen goede inschatting van de risico's kan worden gemaakt dan wel het inschatten van de risico's onevenredig veel tijd en/of geld zou kosten. In het bijgevoegde artikel wordt hier dieper op ingegaan maar de beste manier om er uit te halen wat erin zit is er mee aan de slag gaan. In het artikel is een grote hoeveelheid praktijkervaring en doordenkwerk van de afgelopen jaren verwerkt. Doe er uw voordeel mee.