ByTheWay…

Bermverlaging, ook onder de vangrail - KLEISER®vr

Er hoopt zich altijd materiaal op in de berm. In akkerbouwgebieden slaat stof uit de lucht op de berm neer, er rijden voertuigen langs die meegevoerde grond verliezen, rubber en asfalt slijten: het draagt allemaal bij aan een verhoogde berm.

Nu is één van de belangrijkste functies van een berm het afvoeren van (hemel)water. Is de berm hoger dan het wegdek, dan gebeurt het omgekeerde: er blijven plassen op het wegdek liggen, die op zichzelf weer een gevaar vormen voor de verkeersveiligheid. Zeker op de provinciale en rijkswegen is het gevaar van aquaplaning en onbestuurbaarheid in zo’n geval groot.

Bermen verlagen met KLEISER®vr

Voor het verlagen van bermen ontwikkelde ByTheWay de KLEISER®vr. Net als de KLEISER®bh heeft deze machine het grote voordeel dat het bermmateriaal met rubber wordt losgefreesd, waardoor het risico op schade aan de wegverharding, de geleiderail maar ook aan de machine zelf zeer gering is. Wat de KLEISER®vr zo bijzonder maakt? Hij is speciaal ontworpen om de berm onder de geleiderail effectief en efficiënt te verlagen.

berm verlagen

Hoeveel berm verlagen we per dag?

Bij twee werkgangen, zonder afvoer van het verplaatste bermmateriaal, is de werksnelheid met de KLEISER®vr gemiddeld ruim 1 km per dag.

ByTheWay, wij zoeken…

In Nederland komen we graag in contact met wegbeheerders of hoofdaannemers van onderhoudsbestekken die willen onderzoeken of de KLEISER®vr ook voor hun werkzaamheden voordelen biedt.

Binnen Europa zoeken wij partners die mogelijkheden zien om in hun land of regio de marketing en exploitatie van de KLEISER®vr te organiseren. Dit gebeurt op basis van een licentieovereenkomst. De KLEISER®vr-machines kunnen door ons worden geleverd. U, onze partner, kunt zelfstandig een vorm van exploitatie opzetten naar ons voorbeeld in Nederland. Andere constructies, waarbij de KLEISER®vr-machines worden verhuurd of verkocht, zijn ook bespreekbaar.

Met name voor de uitrol voor de buitenlandse markt zoeken wij samenwerking met professionele productiebedrijven en verhuurbedrijven met een sterke positie in de markt voor onze producten bijvoorbeeld op het gebied van uitrustingsstukken voor hydraulische kranen.

Buiten Europa is het ook denkbaar dat een partner één of meer patenten voor dat land van ons overneemt.

Wilt u…

  • de mogelijkheden van de KLEISER®vr voor uw bermen nader verkennen?
  • werkzaamheden met de KLEISER®vr (laten) uitvoeren?
  • KLEISER®vr’s fabriceren voor de markt buiten Nederland?
  • meewerken aan de ontwikkeling van de KLEISER®vr?
  • de KLEISER®vr buiten Nederland verhuren?