ByTheWay…

Bermherstel met de KLEISER®bh

Wegen in landelijke gebieden worden bewust smal gehouden, enerzijds uit kostenoverwegingen, anderzijds om tegen te gaan dat bestuurders te snel gaan rijden. Hierdoor is het onvermijdelijk dat er door de berm gereden wordt wanneer brede vrachtwagens of landbouwverkeer gepasseerd moeten worden. Bermen zullen dus van tijd tot tijd worden stuk gereden. De verkeersveiligheid is in het geding. Wegbeheerders zullen de bermen regelmatig moeten herstellen om de verkeersveiligheid op peil te houden.

Hiernaast voorkom je hoge herstelkosten voor schade aan de wegverharding, zoals verzakkingen en scheurvorming in het asfalt, wanneer de kwaliteit van bermen op peil gehouden word.

KLEISER®: vervanging of aanvulling?

Er zijn 2 redenen om de kwaliteit van bermen op peil te houden: ten eerste natuurlijk de directe verkeersveiligheid. Ten tweede voorkom je hoge herstelkosten wanneer er sprake is van schade aan de wegverharding, zoals verzakkingen en scheurvorming in het asfalt.

Soms, zoals in De Wolden, wordt al het bermonderhoud overgenomen door de KLEISER®-methode. In andere gevallen worden de KLEISER®-machines ingezet ter aanvulling van je eigen bermherstelmethode. Denk aan het aanvullen van bermen met nieuw halfverhardingsmateriaal: in plaats van elk jaar de bermen aan te vullen met nieuw materiaal, kun je de bermen bijvoorbeeld 2 of 3 jaar laten ‘kleisen’, waarna er weer een aanvulling met nieuw halfverhardingsmateriaal plaatsvindt. Deze methode voerden wij uit in Kampen en Zuidhorn.

In Ommen en Hardenberg wordt het ‘kleisen’ met name ingezet als aanvulling op de bermvijzels die men daar in eigen beheer inzet. Is het beperken van de verkeershinder van belang, dan heeft het kleisen duidelijke voordelen ten opzichte van alternatieven. Zie, voor een vergelijking, ook onderstaande tabel:

KLEISER®bh: Hoe zet je deze het beste in? vervanging of aanvulling?

Soms, zoals in gemeente De Wolden, is al het bermonderhoud dat voorheen met kraan met de kantelbak werd gedaan vervangen door het kleisen. In andere gevallen worden de oude methodes voor een deel vervangen door het kleisen. In plaats van elk jaar de bermen aan te vullen met nieuw halfverhardingsmateriaal, worden de bermen een aantal jaren gekleist totdat een aanvulling met nieuw materiaal onvermijdelijk is. Deze methode wordt bijvoorbeeld in Kampen en Zuidhorn toegepast. 
In Ommen en Hardenberg wordt het ‘kleisen’ met name ingezet als aanvulling op de bermvijzels die men daar in eigen beheer inzet. Is het beperken van de verkeershinder van belang, dan heeft het kleisen duidelijke voordelen ten opzichte van alternatieven. Zie, voor een vergelijking, ook nevenstaande tabel:

 

 

Bermfrees

Vijzel

Asfaltfrees

Kantelbak

KLEISER®bh

Aanvullen

Bermkwaliteit

+

+

+++

+

+++

+

Snelheid

+++

+

++

-

++

+

Verkeershinder

+

+

-

-

++

++

Beschadigingen

---

--

-

-

+++

+++

Veiligheid

--

-

+

++

+++

++

Energie-effect

+

+

-

--

+++

+

Ecologisch

0

++

+

++

++

---

Kosten uitvoering

++

0

0

-

+

-

Bijkomende kosten

-

+

+

+

+++

----

Weergevoeligheid

0

0

0

+

-

0

Totaalscore

+1

+4

+5

+1

+21

+3

ByTheWay

De voordelen van KLEISER®bh

Het vullen van de gaten in de berm met materiaal van elders is ecologisch ongewenst en stuit meer en meer op bezwaren. Ten behoeve van de waterafvoer moet de overtollige grond vervolgens weer worden afgevoerd. Dit is een kostbaar proces, dat door de steeds strenger wordende milieuvoorschriften in de toekomst alleen maar duurder zal worden.

KLEISER®bh herstelt de verkeersveiligheid. Dat staat voorop. Bovenstaande tabel laat ook al zien dat het ‘kleisen’ de alternatieven in veel gevallen ver achter zich laat. We lichten er even een paar opmerkelijke punten uit:
 

 • levensvatbare stukken graszode worden naar de rand van de weg gebracht, waardoor de zode relatief snel herstelt
 • bermen worden groener, wat ook de voor insecten zo belangrijke groei van bloemen ten goede komt
 • een laag energieverbruik (het maximale opgenomen vermogen is 4 kW)
 • weinig hinder voor het passerende verkeer
 • kan goed worden ingezet om gras en grond van de randen van bijvoorbeeld fietspaden te verwijderen
   

NB. De KLEISER®bh is overigens niet geschikt om structureel te hoog liggende bermen te verlagen. Andere machines, zoals een bermfrees, zijn dan efficiënter.

ByTheWay, wij zoeken…

In Nederland komen we graag in contact met wegbeheerders die willen onderzoeken of de KLEISER®bh ook voor het herstellen van hun bermen voordelen biedt.
Ook is er in een aantal regio’s ruimte voor nieuwe partnerbedrijven die de werkzaamheden met de  KLEISER®bh kunnen uitvoeren.

Binnen Europa zoeken wij partners die mogelijkheden zien om in hun land of regio de marketing en exploitatie van de KLEISER®bh te organiseren. Dit gebeurt op basis van een licentieovereenkomst. De KLEISER®bh kan door ons worden geleverd en u, onze partner, kunt zelfstandig een vorm van exploitatie opzetten naar ons voorbeeld in Nederland. Andere constructies, waarbij de KLEISER®bh wordt verhuurd of verkocht, zijn ook bespreekbaar.

Met name voor de uitrol voor de buitenlandse markt zoeken wij samenwerking met professionele productiebedrijven en verhuurbedrijven met een sterke positie in de markt voor onze producten bijvoorbeeld op het gebied van uitrustingsstukken voor hydraulische kranen.

Buiten Europa bestaat ook de optie dat een partner één of meer patenten voor dat land van ons overneemt.

Wilt u…

 • de mogelijkheden van de KLEISER®bh voor uw bermen nader verkennen?
 • werkzaamheden met de KLEISER®bh (laten) uitvoeren?
 • KLEISER®bh’s produceren voor de markt buiten Nederland?
 • meewerken aan de ontwikkeling van de KLEISER®bh?
 • de KLEISER®bh buiten Nederland verhuren?